Produkty NaSushi.pl

Chcesz dobrze orientować się w świecie sushi?

Zapisz się na newsletter by być na bieżąco.

Zapisz się

naSushi.pl » Regulamin i polityka prywatności serwisu

Regulamin i polityka prywatności serwisu

Regulamin

I. Właścicielem serwisu internetowego naSushi.pl, funkcjonującego w sieci Internet pod adresem http://nasushi.pl/ jest Mariusz Burzyński Isp-Net z siedzibą przy ul. Lipowej 43c/17, 17-200 Hajnówka. NIP: 543-179-41-02, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Hajnówka numer 4056/2008.

Adres do korespondencji:

Mariusz Burzyński Isp-Net

ul. Pańska 97, lok. 6

00-834 Warszawa

Poland

e-mail: kontakt@nasushi.pl

Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej Serwisu pod adresem:

http://www.nasushi.pl/site/regulamin

II. Serwis skierowany jest do osób fizycznych zainteresowanych rynkiem sushi oraz podmiotów gospodarczych.

III. Usługi świadczone w Serwisie mogą mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. W przypadku, gdy dana Usługa ma charakter odpłatny lub odpłatność dotyczy jej określonych parametrów (np. wyświetlanie bannera) odpowiednia cena Usługi i sposób płatności wskazane są w zakładce „Reklama”, znajdującą się pod adresem http://www.nasushi.pl/site/reklama

IV. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu w szczególności w celach marketingowych.

V.  Dane osobowe umieszczone w bazie danych Serwisu przetwarzane są wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.

VI.  Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

VII. Struktura witryny Serwisu została zaprojektowana sposób umożliwiający odwiedzanie Serwisu bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

VIII.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników Serwisu za:

  • Brak dostępu do Serwisu spowodowany przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług przez dostawców internetowych, awariami lub wskutek działań siły wyższej,
  • Treści zawarte na stronach internetowych zamieszczonych pod adresami linków dostępnych na stronie Serwisu,
  • Wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

IX. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Burzyński Isp-Net z siedzibą przy ul. Lipowej 43c/17, 17-200 Hajnówka. NIP: 543-179-41-02, Regon 200191063. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Polityka prywatności i polityka Cookie

I. Za politykę prywatności oraz obsługę techniczną serwisu naSushi.pl (zwanego dalej „Serwisem”) odpowiada firma IspNet Mariusz Burzyński wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Hajnówka numer 4056/2008, z siedzibą pod adresem: ul. Lipowa 43c/17, 17-200 Hajnówka, NIP: 543-179-41-02, REGON: 200191063, zwana dalej "Właścicielem".

II. Właściciel gromadzi i przetwarza tylko niezbędne dane osób, które korzystają ze stron internetowych Serwisu („Użytkownicy”), dbając o to, żeby informacje o Użytkownikach nie trafiły w niepowołane ręce. Wszystko odbywa się w najwyższej trosce o dobro Użytkownika oraz z poszanowaniem prawa.

III. Wszyscy pracownicy Właściciela zobowiązują się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez cały okres zatrudnienia u Właściciela, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, oraz w całym okresie po jego ustaniu.

IV. Właściciel zapewnia Użytkownikom Serwisu pełen dostęp do swoich danych oraz możliwość zmienienia ich lub usunięcia w dowolnym momencie.

V. Użytkownik Serwisu w każdej chwili może wyłączyć swoje konto albo zrezygnować z otrzymywania informacji pocztą elektroniczną.

VI. Serwis obsługiwany przez Właściciela pozwala na korzystanie z niego w pełni anonimowo tak długo, jak Użytkownik sobie tego życzy. Rejestracja w Serwisie wiąże się z podaniem ograniczonej ilości danych i jest w pełni darmowa oraz dobrowolna. Podanie danych jest kwestią wolnej woli i świadomego wyboru Użytkownika.

VII. Działanie Serwisu opiera się również na plikach cookies, tak zwanych „ciasteczkach”. Są to dane informatyczne takie jak pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlanie strony internetowej w sposób spersonalizowany. Pliki „Cookies” zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych.  Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Używane są 2 rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” i „trwałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi. Pozostają na urządzeniu Użytkownika tylko do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” (definiowanego w ustawieniach przeglądarki internetowej) lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Pliki cookies można w dowolnym momencie usunąć z komputera Użytkownika wykorzystując    przeglądarkę internetową. Można również zablokować cookies w swojej przeglądarce, jednak może to spowodować, że nie wszystkie opcje Serwisu będą możliwe do wykorzystania.

VIII. Użytkownikom, którzy korzystają z komputera wspólnie z innymi osobami (na przykład pracownia w szkole albo w pracy) Właściciel radzi po zakończeniu wizyty na stronie Serwisu skorzystanie z opcji wyloguj, aby inne osoby nie miały możliwości w żaden sposób podejrzeć ustawień konta lub wykorzystać go w sposób niezgodny z wolą jego właściciela.

IX. Rozwój Serwisu  powoduje, że polityka prywatności będzie się zmieniać, publikowana będzie zawsze z datą ostatniej zmiany. Korzystając z serwisu po tej dacie akceptujesz aktualna wersję polityki prywatności.

X. Serwis nie odpowiada za realizację oraz formę polityki prywatności na stronach zewnętrznych, do których linki znajdują się na stronach Serwisu.

Warszawa, 09.09.2013 r.